facebook pinterest vimeo youtube

ANIMATOR FEST 2019

Ilustracija za plakat i katalog Festivala u Jagodini, gde je održana i samostalna izložba Ive Ćirić.

TEHNIČKI PODACI
Tehnika: Digitalna ilustracija
Ideja i crtež: Iva Ćirić
Naručilac: Festival dečijeg animiranog filma Animator Fest, Jagodina, 2019.